Sede: APOLa Internacional

Segunda Vuelta del P.I.C.

Presentación de investigación: Segunda vuelta del Programa de Investigación Científica de APOLa